Νέες προθεσμίες στην έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου

Μετά την ψήφιση και την θέση σε εφαρμογή το Νόμου 4055/2012 (νόμος για τη «δίκαιη δίκη»), συντέμνονται οι προθεσμίες που αφορούν στην έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου λόγω δυστροπίας του μισθωτή. Έτσι, η κατάθεση της αίτησης για την έκδοση διαταγής επίδοσης μισθίου πλέον κατατίθεται 15 ημέρες μετά την επίδοση εξώδικης όχλησης στον δύστροπο μισθωτή (σε περίπτωση που εκείνος δεν καταβάλει τα μισθώματα που οφείλει), ενώ η διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου αποτελεί εκτελεστό τίτλο και μπορεί να εκτελεστεί μετά την παρέλευση 20 ημερών από την επίδοση στο μισθωτή αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, χωρίς προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της. Έναρξη ισχύος του Νόμου 4055/2012, όσον αφορά το θέμα των μισθώσεων, είναι η 2α Απριλίου 2012. Οι αλλαγές του Νόμου συγκεκριμένα και αναλυτικά:

 

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

 

Αρθρο 662 Α

Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 662Β έως Η μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, αν η έναρξη της μίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως, στην περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία, εφόσον έγγραφη όχληση έχει επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η καταβολή των μισθωμάτων, εντός του δεκαπενθημέρου, αποδεικνυόμενη εγγράφως, αποκλείει την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου. Επίδοση έγγραφης όχλησης απαιτείται μόνον την πρώτη φορά.

 

Αρθρο 662 Δ

1. Αν η αίτηση είναι νόμιμη και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση περιστατικά αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής εκδίδει διάταξη με την οποία υποχρεώνει τον καθ' ου να αποδώσει στον αιτούντα τη χρήση του μισθίου, και τον καταδικάζει στα Δικαστικά έξοδα.

2. ...........................

3. Η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Η εκτέλεση της μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού παρέλθουν είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της. Η διαταγή εκτελείται και κατά των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 659.

 

Αρθρο 662Θ

Στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου μπορεί να σωρευτεί και αίτημα καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα, κοινόχρηστες δαπάνες, τέλη και λογαριασμούς κοινής ωφελείας, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, ιδίως λογαριασμούς κοινοχρήστων και οργανισμών κοινής ωφέλειας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 662Α έως Η, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 624, 626 παράγραφοι 2 και 3, 630 στοιχεία γ', δ' και ε' και 634.

 
AddThis Social Bookmark Button

Νέο αντικείμενο

 
 
Προσπαθώντας συνεχώς για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωσή σας εγκαινιάζουμε νέα κατηγορία στον ιστότοπό μας, στην οποία θα παρουσιάζονται θέματα διοικητικού δικαίου (φορολογικό, υπαλληλικό, συντάξεις, συμβάσεις κοκ).
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για συμβουλές και απορίες για κάθε θέμα που σας απασχολεί, ενώ ζητάμε και τις υποδείξεις και τα σχόλιά σας, ώστε ο νέος αυτός τομέας του ιστοτόπου μας να λειτουργήσει με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
 
 
AddThis Social Bookmark Button

Νέα Συνεργασία

Στην προσπάθειά μας για παροχή όσο το δυνατόν πληρέστερων, ταχύτερων και ειξειδικευμένων υπηρεσιών, καλωσορίζουμε στην ομάδα του dikigorosNet τη νέα συνεργάτιδά μας, συνάδελφο Ευαγγελία Λυμπεροπούλου.

Στοιχεία παρουσίασης της κας Λυμπεροπούλου θα βρείτε εδώ

AddThis Social Bookmark Button

 

AddThis Social Bookmark Button

Σύνδεση Χρήστη